Het gaat zo goed met onze zoon sinds jij hem behandeld hebt.
Hij wilde – volgens jou – eigenlijk niet geboren worden en voelde een soort heimwee naar de Bron. Daar heb je genezing op gegeven en het heeft hem veel rust gegeven. Hij heeft nog steeds de nodige uitdagingen, maar het valt nu allemaal te behappen, i.t.t. de wanhoop van voorheen. Dank je wel.

Zijn moeder kwam vanochtend op het schoolplein heel enthousiast naar me toe, dat het zo goed gaat met haar zoon sinds jij hem behandeld hebt! Ze was echt al heel lang aan het zoeken en op school werd er door de juffen voortdurend over hem geklaagd. Nu is de angel eruit, zei ze.