Contact

Om een afspraak voor een consult te maken

Mail Tamara op contact@claritasessentiae.nl voor het inboeken van een consult bij Hyacintha.

Bij vragen over bestellingen

Tamara helpt je graag bij vragen over bestellingen en praktische vragen over de trainingen, de Remember etcetera. Tamara is te bereiken via 06- 38283326 of op contact@claritasessentiae.nl

Bij algemene vragen of opmerkingen

Heb je een algemene vraag of wil je een opmerking maken of een suggestie doen, maak dan gebruik van het onderstaande formulier.

 

Wkkgz

Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen via de CAM Coop, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld. Heb je een klacht, meld deze dan bij BATC, die een mediation-traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar; dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • jouw naam, adres en woonplaats;
 • jouw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’;
 • de kosten van het consult.