Het Claritas Protocol

 

Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ziekte is een signaal van onze ziel en wil ons iets duidelijk maken. Zelf heb ik in 2013 Lyme gehad. Voor mij was dat een echte wakkermaker om bewust andere keuzes in mijn leven te maken.

Omdat de ziekte van Lyme mij letterlijk plat legde – ik heb vanwege de draaiduizeligheid die erbij hoorde, drie maanden op bed gelegen – kon ik niet anders dan via mijn medische helderziendheid waarnemen wat die Lyme nou was en hoe de Borrelia zich gedroeg.

Meer info, de lyme check en hoe je lyme het beste aan kan pakken:
Bezoek de Claritas Protocol website

De essentie van het Claritas Protocol

Vanuit mijn nieuwe inzichten over Lyme heb ik vervolgens het Claritas Protocol ontwikkeld, met Ultra Moleculaire Frequentiemiddelen die de Borrelia aanpakken zonder dat deze uiteenvalt en zich vermenigvuldigt.

Doordat de middelen de spirocheet niet aanvallen, reageert deze niet door extra biofilm en toxines af te scheiden en zich te verstoppen in cystes. Dit is een belangrijk winstpunt omdat daardoor geen Herxheimer-reacties optreden.

Frequentiemiddelen komen overal in het lichaam, dus ook in de hersenen en door biofilm heen. De Borrelia dooft langzaam uit, doordat hij zich niet meer vermenigvuldigt. Dat is een belangrijk punt van het protocol. Als je de Borrelia aanvalt, laat hij zich in segmenten uiteenvallen. Die kunnen vervolgens weer tot nieuwe spirocheten uitgroeien. Deze frequentiemiddelen zorgen ervoor dat de Lyme-spirocheet trager wordt. De vertraging maakt dat de Lyme-spirocheet uiteindelijk verstijft en oplost, zonder dat hij uiteenvalt in segmenten. Daarmee stopt de vermenigvuldiging.

In het protocol zit een speciaal middel dat de Goddelijke Blauwdruk in het lichaam activeert, waardoor het zelfgenezend vermogen sterker wordt. Het helpt onder meer emotionele blokkades los te trillen. Dit middel heeft een heel hoge frequentie en het wordt daarom bewaard in getachyoniseerde flesjes.

Via een geleidelijke aanpak verminderen symptomen, herstellen de schade en effecten van Lyme zoals migrerende pijnen, vaagheid, aantasting van het zenuwstelsel en enorme vermoeidheid.

Het protocol stem ik af op het collectieve veld, omdat Lyme geen individuele ziekte is. Lyme wordt energetisch aangestuurd door wat zich in het collectief afspeelt. Ik stel het protocol telkens bij zodat de Borrelia geen kans krijgt resistent te worden voor deze frequentiemiddelen.

 

Wil je meer weten over het Claritas Protocol en mijn kijk op de ziekte van Lyme?

Ik heb een hele uitgebreide website over het Claritas Protocol. Daar vind je mijn inzichten over de ziekte van Lyme en alle informatie over het Claritas Protocol en de frequentiemiddelen die ik heb ontwikkeld om Borrelia & Co aan te pakken.

 

Naar website Claritas Protocol