Mijn twee jongens

Twee weken geleden liet ik mijn twee jongens een tekening zien die ik had gemaakt en vroeg hen wat ze zagen.

Jivan (8 jaar): ‘Ik zie de Bron aan de bovenkant daar… en zijn dat planeten?’
*Die bollen zijn jullie. Omdat jullie geboren zijn uit de Bron, uit Source.
Jivan: ‘Oh ok. Ik zie dat alles met elkaar verbonden is. En ik zie dat mijn kleuren hetzelfde blijven maar dat mijn lijnen veranderen’.
*Ja. Je bent altijd wie je echt bent, zelfs in een andere vorm.

Kayden (5 jaar): En ik zie de Melkweg!’
*Ja, goed gezien. Die roze sterren zijn ons sterrenstelsel en ja, dat is waar, dat is de Melkweg!
Kayden: ‘En de Melkweg loopt helemaal naar beneden, naar mij…’

Jivan: ‘Wat zijn die lussen?’
*Dat zijn Zero points.
Jivan: ‘Wat zijn zero points? Zijn dat een soort van poorten?’
* Ja, dat zou je kunnen zien als poorten…

Wow, ik bedoel maar, hoe verklaar je dit…
Die kinderen weten gewoon hoe het zit! De intentie van deze tekening is om te laten zien dat zelfs wanneer we onze formula en structuur herconfigureren als we ons sterrenstelsel en planetenstelsel binnenkomen… we nog steeds de Goddelijke Essentie en het Goddelijk Bewustzijn blijven. En onze unieke goddelijke blauwdruk en ons Spirit DNA in onszelf behouden… in al onze cellen!

 

Geschreven door: Kaiyann

 

– ENGLISH VERSION OF THIS BLOG –

 

My two boys

Two weeks ago I showed my two boys this picture I drew and asked them what they noticed?

Jivan (8 years) : ‘I see The Source at the top there… and are those planets?’
* Those spheres are YOU. As you are born from the Source.
Jivan: ‘Oh ok. Well I see that everything is connected with each other. And I see that my colors stay the same, but my lines change.
*Yes. You are always who you really are, even in a different shape.

Kayden (5 years): And I see the Milky Way!
*Yes, well spotted, those pink stars are our galaxy and yes true that’s the Milky Way!
Kayden: And the Milky Way comes all the way down to me here…

Jivan: What are these loops?
*Those are Zero points
Jivan: What are zero points? Are those kind of like portals?
*Yes, you could see these ones as portals…

Wow, I mean, how do you even explain that…
Yet these kids just know, right? The Intention of this image is to show that even though we reconfigure our formula and structure as we enter the galaxy and the planetary system… we still remain this Divine Essence and Consciousness, and hold our unique divine blueprint and Spirit DNA within us… within each and every cell!

 

Written by: Kaiyann